Център за трансфер на технологии вече действа в Русенски университет „Ангел Кънчев”

Център за трансфер на технологии вече действа в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Основната му цел е да подпомогне процеса на технологичен трансфер между потребителите на технологии и предоставящите тези технологии, за да се осъществи скъсяване на дистанцията между МСП в Русенския регион, Централния Северен регион и България като цяло, и изследователските лаборатории към РУ и от русенския регион, задоволявайки технологичните нужди на предприятията с иновативни и научни решения.

Центърът е създаден в рамките на проекта „Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации”, финансиран по програма ФАР 2005 Проект BG2005/017-353.10.06. Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации – Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO.

В сайта на проекта свободно могат да се регистрират фирми, които имат нужда от иновации. Те могат да се свържат със съответните лаборатории и да разгледат добавените в сайта иновативни технологични предложения.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*