В подкрепа на раждаемостта

В много голяма част от случаите, въпреки изследванията, доказващи липсата на физиологични причини за стерилитет, не може да се стигне до бременност. В борбата с негативните демографски тенденции се включват методи като: създаване на благоприятна за отглеждането и възпитанието на децата среда, подобряване на репродуктивното здраве на населението и осъществяване на превенция срещу стерилитета. Все по-голяма става и подкрепата на частния бизнес в подпомагането на семействата с репродуктивни проблеми. В началото на месец юни Фондация „Ariston S” стартира проект ”Нашите деца”, благодарение на който безвъзмездно ще се финансират семейства с индикации за ин витро и отговарящи на критериите за кандидатстване, които всеки желаещ може да намери в сайта на фондацията – www.ariston-s.com. „Интересът към проект „Нашите деца” е огромен – споделят от фондацията – ежедневно при нас пристигат много молби за включване в проекта, а също и немалък брой писма на хората, които искат да ни благодарят или да предложат сътрудничеството си. За жалост обществото остава с впечатлението, че през последните години ниската раждаемост се дължи изключително на икономически и социални причини, но това не е напълно вярно. Основната причина при много млади хора и семейства в репродуктивна възраст се оказва стерилитетът.”

През 1957-ма, годината на основополагащия за ЕС Римски договор, всяка една от 27-те настоящи страни членки на ЕС са имали коефициент на раждаемост над 2.1. Сега в нито една от тези страни няма такава висока раждаемост. (Коефициентът на раждаемост е броят живородени деца от една майка във фертилна възраст; 2.1 е необходимият минимум за обновяване на населението, нивото, на което населението се стабилизира).

Американски наблюдатели твърдят, че Европа скоро ще се превърне в континент със застаряващо и безплодно население. Счита се, че много малък брой души в активна възраст ще осигуряват средства за издръжката на голям брой от възрастното население, в допълнение на мащабните вълни от преселници. Комбинацията от ниска раждаемост, по-продължителен живот и масова имиграция ще окаже непоносим натиск върху здравното състояние, пенсиите и социалните услуги, което (вероятно) ще доведе до рязка социална промяна.

Политиката за демографско развитие на България не прави изключение от общите за Европа демографски тенденции на застаряване на населението, ниска раждаемост и отрицателен естествен прираст. Дори по показателя ниво на раждаемост страната ни се нарежда на едно от последните места спрямо останалите европейски държави. Очакванията са общото население на ЕС да спадне със 7 мил. до 2050. На някои места коефициента на раждаемост е дори под 1.5 и страните се опитват да се преборят с ниския прираст. Въпреки лекото увеличение на раждаемостта в последните години България все още е в състояние на демографско бедствие. Към края на 2006 г. по предварителни данни изчисленото постоянно население на България е 7 679 290 души при средна гъстота 69.3 души на кв. км. Отрицателният прираст е 0.5% – през 2006 г. населението е намаляло с над 39 460 души.

В същото време над 270 000 двойки мечтаят за дете, но остават бездетни. При някои от тях медицината е безсилна, при други могат да помогнат само скъпи методи за асистирана репродукция като ин витро, но при трети проблемът е лесно решим, стига да бъде открит и лекуван навреме. Зачеването по метода ин витро вече има над 25 % успеваемост в България и до 29,4% във Франция, Германия и други Западноевропейски страни. Цената на подобна манипулация в по известните европейски клиники за репродуктивно здраве е между 2000 и 3500 € за опит, в САЩ – около 12000 $, докато в България цената е приблизително 4000 лв. Близо 82% от децата се раждат живи, 63% от случаите се ражда по едно дете, 32% близнаци и 5% са три или повече деца. Според изследванията децата, заченати чрез епруветка, се развиват по същия начин, както децата, заченати по естествен начин. У нас 40% от причините за безплодието се дължат на мъжа, 40% на жената и 20% са комбинирани, сочи докладът от „Изследване на честотата и причините за безплодието”, изготвен от МЗ, НСИ и Фонд за народонаселението към ООН. Във Франция в 60-70% от случаите на стерилитет причината е в силния пол.

Снимка: Мира Добрева стана лице на проект “Нашите деца”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*