Българска Модна Асоциация участва в Европейския проект FASCINATE

FASCINATEПрез септември 2020 стартира Европейският проект FASCINATE. Спонсорите на проекта са пет европейски клъстера: испанският клъстер Modacc, Lifestyle & Design Cluster Дания, Българска Модна Асоциация, Португалският Текстилен клъстер и Cluster Digital de Catalunya, които в продължение на 18 месеца ще работят за създаването на обща стратегия за достъп до нови международни пазари, използвайки нови технологии. Финансиран от европейската програма COSME, този проект ще бъде от полза за 650 европейски МСП, сред които и фирми от България, членове на Българска Модна Асоциация.

За първи път текстилната и модната индустрия и индустрията на цифровите технологии започнаха да работят рамо до рамо, за да определят как могат да използват дигиталната сфера, за да отговорят на нуждите на модните компании,  които искат да продават своята стока по света.

Може ли технология като блокчейн да улесни проследяването на продуктите? Може ли изкуственият интелект да помогне за оптимизиране на запасите? Кои инструменти помагат да се предвиди какво иска потребителят? И кои помагат за намаляване на въздействието на индустрията върху околната среда? Тези и други въпроси са в основата на европейския проект Fascinate (Устойчив моден алианс за международни пазари), който ще предложи съвместна стратегия за интернационализация между индустрията на модата, обувната индустрия и цифровите технологии за достъп до международните пазари, фокусирайки се върху устойчивостта и кръговата мода.

FASCINATE

Общо 650 компании, повечето от които европейски МСП в модната и обувната промишленост, ще се възползват от този проект, който ще им позволи да получат достъп до нови пазари чрез цифрови инструменти, които никога преди не са се използвали в модната индустрия, като блокчейн или изкуствен интелект, от съществено значение за проследяването на продуктите, като по този начин се създават нови вериги за създаване на стойност, базирани на кръгова мода и устойчивост.

Проектът има за цел да създаде средносрочен и дългосрочен бизнес модел, което означава, че сътрудничеството между различните институции, съставляващи проекта Fascinate, ще продължи с течение на времето и свършената работа ще се надгражда. Резултатът от експертния опит на компаниите в модната индустрия и технологии и взаимодействието между текстилния и дигиталния свят трябва да доведе до появата на поредица от усилия, при които дигиталната среда помага на текстилната индустрия да отговори на своите проблеми и нужди, като например оптимизация на разходите, намаляване на оперативните разходи и устойчивост. Първите съвместни работни сесии бяха фокусирани върху идентифицирането на тези нужди, като се види какво технологията може да предостави и как.

Проектът Fascinate е част от европейската програма COSME в рамките на програмата Clusters Go International, която има за цел да насърчи сътрудничеството и съвместната работа между клъстери от различни държави и сектори за определяне на стратегии за интернационализация за МСП в цяла Европа. Проектът има бюджет от 222 000 евро, почти 90% (над 190 000 евро), осигурени от Европейския съюз. Целта е тези 650 испански, португалски, датски и български компании да изградят мрежи за сътрудничество с други държави и да имат достъп до международните пазари.

Кръгова мода и устойчивост, най-големите предизвикателства
Текстилната и модната индустрия работят от известно време, така че процесът на интернационализация, който фирмите в бранша трябва да извършват, е придружен от диференциращи се аспекти като кръгова мода и устойчивост. Въз основа на тези елементи европейските компании искат да се идентифицират и позиционират на международните пазари.

FASCINATE

В този смисъл, съюзът с технологични клъстери ще им помогне да се приближат към Индустрия 4.0, далеч надхвърляйки внедряването на електронна търговия, тъй като те ще могат да включват елементи като проследяване или оптимизация на стоките в този международен процес на продажби чрез технологии като блокчейн или изкуствен интелект.

Проследяването е от съществено значение, за да се гарантира кръгова мода и устойчивост в процеса на производство, дистрибуция и продажби и по този начин да се създаде стойност по веригата на доставки.
Текстилната и модната индустрия и обувната промишленост търсят предимно инструменти, които ще им помогнат да намалят разходите и да бъдат по-печеливши, което означава предвиждане на това, което потребителят иска, по-ефективно управление на запасите, увеличаване на отзивчивостта, установяване на комуникация между всички елементи на стойностната на веригата, премахване бюрокрацията и на бариерите пред вноса и износа. Те също така искат да намалят вредното въздействие на индустрията върху околната среда и непрекъснато да се стремят към устойчивост.

Междувременно технологичните клъстери работят от дълго време, за да идентифицират бизнес възможностите във водещи индустрии като текстилната и модната индустрия и потенциално да увеличат търсенето на технологии. По този начин проектът Fascinate е стратегически за двата отрасъла.

Осемнадесет месеца интензивна работа
Въпреки че проектът Fascinate (Устойчив моден алианс за международни пазари) започна през септември, официалното му представяне, което трябваше да бъде отложено поради пандемията, скоро ще се проведе в България. Потвърждава се, че дузина модни компании ще участват в Берлинската седмица на модата през януари като част от проекта. През следващите месеци ще има семинар в Барселона и заключително събитие ще се проведе във все още неопределена държава след приключване на проекта. Тази първа фаза ще продължи 18 месеца.

Консорциум на проекта Fascinate
Modacc – Clúster Català de la Moda i el Textil: www.modacc.cat
Bulgarian Fashion Association: www.bgfa.eu
CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (Portugal): www.citeve.pt
Lifestyle & Design Cluster (Dinamarca): www.ldcluster.com
Associació Clúster Digital de Catalunya: www.clusterdigital.cat

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*