Нимек внедри нова система за изработка на дамски облекла

Днес, 06.08.2020 в конферентната зала на хотел Чарлино плаза, екипът на фирма НИМЕК ООД представи резултатите от успешно изпълнен проект BG16RFOP002-3.004-0117-C01  Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в “НИМЕК” ООД.

“НИМЕК” ООД е дружество, специализирано в производството на горно дамско облекло.
Проектът е насочен към повишаване на ресурсната ефективност на фирмата и постигане на  положителен ефект върху опазване на околната среда, чрез внедряване на пилотно за България технологично решение, представляващо производствена иновация, насочено към подобряване начина на производство на продуктите.

Основен предмет на проекта е осъществяването на инвестиции в ДМА, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект, чрез комплексно технологично решение за промяна на процеса на изработка на дамски облекла, състоящо се от автоматизирана система за кроене и шевен автомат за пенсове и басти.  

Нимек внедри автоматизирана система за изработка на дамски облекла

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 851 268.00 лв., от които 436 233.43 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 76 982.37 лв. национално финансиране.

Нимек внедри автоматизирана система за изработка на дамски облекла

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*