Щастливите жени са по-невъзпитани

Нарушаването на правилата е по-характерно за щастливите жени. До този извод стигнаха учени от Амстердамския университет.

Щастливите жени са по-невъзпитани и не спазват нормите в ежедневието си, демонстрирайки своята власт и превъзходство над другите. Жените и мъжете, които искат да подчертаят своя престиж и по-висок статус се усмихват по-рядко, склонни са да говорят по надменно и високо и да прекъсват другите. Това, според учените, им помага да се чувстват по-уверени.

Изследването установи, че любезността се свързва с наивност, нерешителност и провал, докато агресивното и невъзпитано поведение се възприема за по-добро поведение, присъщо на по-решителните, находчиви и умни хора.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*