Какви са симптомите за смяна на ангренажен ремък?

Работата на газоразпределителния механизъм е от ключова важност за правилното функциониране на двигателя в автомобила. Той се грижи за нормалното впръскване на горивната смес и освобождаването на отработените газове. Средство за задвижване на този агрегат, предавайки синхронно силата от коляновия към разпределителния, е т.нар. ангренажен комплект. Той също задвижва и водната помпа. Какво представлява и кога се сменя? Симптомите за износване и какви проблеми ще възникнат при неговото скъсване – споделят от онлайн магазин Maxcar.

Какво е ангренажен комплект?

Освен самия ангренажен ремък, в комплект с него пристигат и всички придружаващи го ролки: обтяжна и паразитна. В пакета още присъства водна помпа, а в някои случаи и ремъчен обтегач, заедно с демпер.

Най-често използвани видове днес: зъбни, клинови и поликлинови. Последните два са по-рядко срещани, тъй като не осигуряват достатъчна надеждност.

Какви са причините за неговата смяна?

Смяната при 8 клапановите двигатели се извършва приблизително на 50 000 км, а за 16 клапановите – на 40 000 км. Разпознаването само на един от изброените по-долу симптоми за износване може да е причина за спешно посещение на сервиз за диагностика и евентуална смяна на целия комплект:

  • неравномерна работа на празен ход – ремъкът в ангренажния комплект обичайно е назъбен, което позволява прецизното му зацепване с ролките. Ако някои от тези зъбци се износят и липсват, настъпва разместване и нарушаване на синхрона;

  • прекъсване при запалването – бързината за възпламеняване на горивната смес в цилиндрите е пряко свързана с газоразпределителния механизъм. При износване на зъбците се наблюдава ненавременно отваряне и затваряне на цилиндрите;

  • дим от ауспуха – значителното увеличаване на пушека може да е следствие от нарушения синхрон в движението на буталата и отварянето, и затварянето на отводите за отработените газове в горната част на всеки цилиндър;

  • повреда на бутала и клапани – пълното скъсване на ангренажния ремък може да доведе до скъпи и сложни ремонти. Нарушава се синхронизацията между коляновия и разпределителния вал, тъй като последния спира да се върти. Клапаните и буталата в цилиндрите се удрят и възниква деформация и повреда.

Как самостоятелно да проверите състоянието на ангренажния комплект?

За начало, отстранете предпазния капак, който при отделните марки и модели коли е различен. Направете визуален оглед на синхронизиращия елемент. Представлява каучуков ремък с подсилени във вътрешността му кордови нишки. При наличие на пукнатини и видими конци означава, че спешно трябва да се направи смяна на целия комплект. Частичната или пълна липса на зъбци също е предпоставка да се обърнете към сервиза. Проверете степента на обтегнатост и ако е прекалено хлабав се изисква притягане.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*