22 март - празник на Велико Търново

22 март - празник на Велико Търново

14 Ìàðò 2009 | Габик ЕООД

Всяка година на 22 март Великотърновци празнуват победата на цар Иван Асен ІІ над Епирския деспот Теодор Комнин през 1230 г. и деня на Св. Четиридесет мъченици. На този ден се възобнови и честването деня на благодетелите на града. Тази година, за отбелязване на този тържествен ден Община Велико Търново ще бъде украсена със 100 знамена с герба на град Велико Търново и 100 знамена на Република България, произведени от ГАБИК ЕООД.

За делото на Асеневци и значението празника, за великото дело на благодетелите през годините сказки изнасяли известни търновски дейци на културата. Особено въздействащи и трогателни били словата на изтъкнатия музеен специалист Тодор Николов, на известния педагог и публицист Йордан Кулелиев и др. Рецитирали се стихове, пеели се песни, посветени на великия Търновград.

Снимка: Изглед от Велико Търново