Зърнена диета

Зърнена диета

03 Îêòîìâðè 2018 | Infotech.bg

Една дебелана казала на приятелката си:
- Започнах зърнена диета!
- Че как се прави?
- Ами каквото зърна, го ям!